Uskoakseni yhteisö syntyy ja pysyy yhdessä, kun samanhenkiset ja saman mielenkiinnon kohteet jakavat yksilöt ryhmäytyvät. Sosiaalista mediaa voi hyödyntää yhteisön rakentamisessa, kun sisäistää, että yhteisö pitää saattaa alulle, olen melko varma, että yhteisö ei voi rakentaa väkisin. Yhteisön rakentaminen sosiaalisessa mediassa on oltava tavoitteellista ja aktiivista, eli määritä tavoitteet ja teemat jo alussa.

Ole tietoinen asioista, joita haluat jakaa eli vältä triviaalisia aiheita, jotka eivät herätä mielenkiintoa. Kun tapahtuu jokin asia, joka saa huomiota ja luo keskustelua, muista aktiivisuus. Pyri omalta osaltasi tukemaan yhteisön jäseniä positiivisella tavalla, joka kannustaa vuorovaikutukseen. Kun olet luonut ilmapiirin, jossa asioista keskustellaan ystävällisesti ja kehittävästi, on yhteisöllinen liima tahmeampaa ja ihmisten on helpompi jäädä yhteisöön.

 

Kylvä siemen, hoida sitä ja nauti hedelmistä.