Työntekijälähettiläs on henkilö, joka toimii omasta vapaasta tahdostaan yrityksen puolestapuhujana. Tutkimukset osittavat, että myös työntekijälähettiläs suoriutuu kannustettuna paremmin kuin lähettiläs, jota ei kannusteta ( https://www.zento.fi/blog/mita-tarkoittaa-tyontekijalahettilas/ ). Toki työntekijälähettiläs voi olla palkattunakin, mutta se ei välttämättä tuota parasta hinta-laatusuhdetta.

Näen työntekijälähettiläisyydessä hyviä puolia. Minulle työntekijälähettiläisyys kertoo, että kyseinen lähettiläs on kiinnostunut ja motivoitunut työstään, joka taas muuttaa minun subjektiivista näkemystäni jotain tiettyä yritystä kohtaan positiivisesti. Kun luen positiivisia asioita asioista, mieleni täyttyy positiivisuudesta kyseisestä asiaa kohtaa.

Jee!