lauantai, 15. toukokuu 2021

Miten johtajat toimivat sosiaalisessa mediassa?

Terhi Lindholm (twitter)

Terhillä on paljon aiheita Kotkasta, kuten kaupungin kehitysjohtajalta voi olettaa. Terhin viestintä on selkeää ja positiivista. En ole hymiöiden ystävä, mutta ymmärrän niiden käytön, kun halutaan luoda jonkinasteista tunnetta viesteihin. Terhi rakentaa Kotkasta mukavan ja lähestyttävän kuvan ammattimaisesti unohtamatta leikkimielisyyttä. Terhiltä opin, että hymiöiden käyttäminen maltillisesti on ookoo :D Terhi selkeästi rakentaa omaa yhteisöään positiivisuuden ja kannustamisen kanssa. Oletan, että johtajana hän on samanlainen. Terhi on myös aktiivinen somepomo, joka päivittää useasti.


Jouni Eho (twitter)

Jounilla on postaukset käsittelevät politiikkaa, arvoja ja kunnan asioita. Jounin postaukset ovat myös selkeitä ja asiallisia. Vähemmän hymiöitä, joiden puuttuminen ei haittaa. Jouni päivittää myös lähikuntien asioita, joka lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Jounin viestinnän tyyli on erilaista kuin Terhillä, vaikkakin positiivisuus ja hyvänmielen media on vahvana Jounin postauksissa.

 

Jotakuinkin kymmenen kohdan vinkkilista:
1. Pysy omana itsenäsi
2. Keskity positiivisuuteen
3. Kannusta
4. Aktivoidu
5. Ylläpidä keskustelua
6. Muista yleisösi
7. Tavoittele mahdottomuuksia

lauantai, 15. toukokuu 2021

Työntekijälähettiläs

Työntekijälähettiläs on henkilö, joka toimii omasta vapaasta tahdostaan yrityksen puolestapuhujana. Tutkimukset osittavat, että myös työntekijälähettiläs suoriutuu kannustettuna paremmin kuin lähettiläs, jota ei kannusteta ( https://www.zento.fi/blog/mita-tarkoittaa-tyontekijalahettilas/ ). Toki työntekijälähettiläs voi olla palkattunakin, mutta se ei välttämättä tuota parasta hinta-laatusuhdetta.

Näen työntekijälähettiläisyydessä hyviä puolia. Minulle työntekijälähettiläisyys kertoo, että kyseinen lähettiläs on kiinnostunut ja motivoitunut työstään, joka taas muuttaa minun subjektiivista näkemystäni jotain tiettyä yritystä kohtaan positiivisesti. Kun luen positiivisia asioita asioista, mieleni täyttyy positiivisuudesta kyseisestä asiaa kohtaa.

Jee!

sunnuntai, 2. toukokuu 2021

Kuinka hyödyntää sosiaalista mediaa yhteisön rakentamisessa?

Uskoakseni yhteisö syntyy ja pysyy yhdessä, kun samanhenkiset ja saman mielenkiinnon kohteet jakavat yksilöt ryhmäytyvät. Sosiaalista mediaa voi hyödyntää yhteisön rakentamisessa, kun sisäistää, että yhteisö pitää saattaa alulle, olen melko varma, että yhteisö ei voi rakentaa väkisin. Yhteisön rakentaminen sosiaalisessa mediassa on oltava tavoitteellista ja aktiivista, eli määritä tavoitteet ja teemat jo alussa.

Ole tietoinen asioista, joita haluat jakaa eli vältä triviaalisia aiheita, jotka eivät herätä mielenkiintoa. Kun tapahtuu jokin asia, joka saa huomiota ja luo keskustelua, muista aktiivisuus. Pyri omalta osaltasi tukemaan yhteisön jäseniä positiivisella tavalla, joka kannustaa vuorovaikutukseen. Kun olet luonut ilmapiirin, jossa asioista keskustellaan ystävällisesti ja kehittävästi, on yhteisöllinen liima tahmeampaa ja ihmisten on helpompi jäädä yhteisöön.

 

Kylvä siemen, hoida sitä ja nauti hedelmistä.

lauantai, 17. huhtikuu 2021

Somen ohjeet

En usko siihen, että organisaation tai esimiehen tarvitsee ohjeistaa työntekijöitään somekäyttäytymiseen. On tietysti eri asia, jos työntekijä on vastuussa kyseisen yrityksen viestinnässä sosiaalisessa mediassa. Mielestäni meille ihmisille on luotu jo tarpeeksi käyttäytymismalleja, ohjeita ja määräyksiä. Osa niistä ohjaa meidän käyttäytymistämme ja se voi luoda tilanteita, jolloin ihminen ei enää tiedä onko hänen ”normaali” käyttäytyminen hyväksyttävää. Uskoakseni osa tästä määräysten ja ohjeiden viidakosta on luotu siksi, että yleinen ihmiskuva kanssa ihmisestä on virheellinen. Virheellinen, koska se lähtee olettamuksesta, että ihminen on perusluonteeltaan ikävä, osaamaton, egoistinen ja omaa etuaan ajava.

Paras ohje sosiaalisen median käyttämiseen on, että ole oma itsesi ja kunnioita aidosti muita. Tällä tarkoitan sitä, että olkoot intohimosi keppihevoset, puuhöylät tai suorakulmat, voit löytää samanhenkiset ryhmät olemalla oma itsesi. Kun alat seuraaman ohjeistusta, jonka joka muu on sinulle luonut, et voi olla täysin varma mitä ohjeiden kirjoittaja on ohjeilla tarkoittanut.

Yksittäisiä esimerkkejä opinnäytetyöstä ”Sosiaalisen median ohjeistus kunnissa”:
Ole kiinnostava – Tämän lukiessani aloin heti pohtimaan miten voisin olla enemmän kiinnostava. Äkkiseltään kuvittelen myös, että pohtiessani sitä, miten voin luoda kiinnostavamman kuvan itsestäni, tulen tulokseen, etten mitenkään, ilman että se vaikuttaa teennäiseltä.

Siellä mainitaan myös, että Suomessa on perustuslain suoma sananvapaus eikä siihen voida puuttua ennakkosensuurilla. Itse muotoilisin lauseen niin, että Suomessa on perustuslain suoma sananvapaus eikä siihen PIDÄ puuttua. Jokaisella ihmisellä on oikeus puhua mielipiteensä, vaikka se olisikin oman ajatusmaailman vastainen.

Toisten kunnioittaminen aidosti on erittäin tärkeä sääntö. Tällä tarkoitan sitä, että riisu ennakkokäsitysten viitta, ole avoin ja yritä ymmärtää positiivisuuden kautta mitä toinen sinulle kertoo. Älä keskity ihmisen sukupuoleen, ihon väriin, ikään, hiusten väriin, vaatetukseen, uskontoon, statukseen, omaisuuteen tai mihinkään muuhun ulkoiseen asiaan, koska silloin voit olettaa toisesta jotain mikä ei välttämättä pidä paikaansa.

 

Keep it simple!

sunnuntai, 28. maaliskuu 2021

Sisäistä ja ulkoista viestintää – onko sillä väliä?

Sisäinen viestintä on nimensä mukaisesti tarkoitettu tapahtumaan yrityksen sisällä, siihen on suhtauduttava niin, että se ei muutu ulkoiseksi viestinnäksi. Kun puhutaan viestinnästä yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella, on kiinnitettävä huomiota viestin sävyyn, tavoitteeseen ja kohdeyleisöön.

Sisäisen viestinnän sävyyn vaikuttaa viestin sisältö. Kun sisältö käsittelee jotakin, mikä liittyy yhteisöllisyyteen tai yhdessä tekemiseen, saa viesti sisältää ystävällisyyttä, yhdenvertaisuutta ja JOPA mukaansatempaavuutta. Kun viestin on tarkoitus toimia toteamuksena tekniseen kysymykseen, ei mielestäni tarvitse viestiä tunneilmapiiristä kyseisen aparaatin välittömässä läheisyydessä, mennään ikään kuin data edellä. Sama pätee ulkoiseen viestintään.

Tilinpäätökset ja muut finanssialaan liittyvät viestinnät on hyvä hoitaa asiallisesti ja tarkasti. Muussa viestinnässä voi kokeilla mitä mieleen juolahtaa. On hyvä muistaa, että teit mitä vain, saat osaksesi hyväksyntää ja kritiikkiä. Jos yrität miellyttää kaikkia, on parempi olla tekemättä mitään.

Kun viestit, muistuta itseäsi siitä, mikä on viestin tavoite! Sisäisen viestinnän tavoitteellisuus on tärkeätä, koska on hyväksyttävä kiire, ja kiireen vaikutus viestisi lukijoihin. Jos tavoite ei käy ilmi viestinnässäsi, karsii se potentiaaliset yhteistyökandidaatit pois.

Toisinaan on hyvä miettiä oman projektin kiinnostavuutta työyhteisössä. Projekti voi olla tärkeä, mutta onko kohdeyleisö oikea ja kuinka paljon se yksilöitä kiinnostaa. Ulkoistakaan viestintää ei ole järkevää hoitaa, jos kohdeyleisö on hakusessa. Ei varmasti ole järkevää tehdä vaippamainosta, joka on suunnattu kaksikymmentävuotiaille bilehileille.

Menneisyydessä muuan henkilö totesi: ”kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan”.
Nykyään viestinnän ammattilainen voisi todeta: ”viesti muille niin kuin haluaisit itsellesi viestittävän”


Summa summarum: Ole oma itsesi. Unohda virheen pelko, virheet voi korjata. Tunnista viestijän (itsesi) stressitila.